Drenáže a dešťová kanalizace

Oddrenážování pozemků

  • Liniová a plošná drenáž zakončená, odvodňuje plošně pozemek
  • Povrchový svod vody přes vpustě liniové (žlábky), nebo dvorní či kanalizační vpustě.
  • Drenáž bývá zakončena zpravidla vsakovací jámou, nebo vsakovacím blokem. Jednou z možností je i svedení do okolní krajiny.

Dešťová kanalizace

  • zajišťujeme pokládku potrubí a tvarovek
  • vodu svedeme od okapu, do akumulační nádrže, rezervoáru