Ochrana stromu na staveništi

Projektová příprava:

  • Plán péče o stromy na staveništi
  • Konzultace zabezpečení stromu, možnosti zhodnocení situace

Zabezpečení stromu na staveništi:

  • Ochrana kmene
  • Ochrana kořenové zóny a kořenového prostoru
  • Odborný řez stromu

Naší specializací v oblasti ochrany stromu na staveništi, je práce v kořenovém prostoru, respektive práce v ochranném pásmu stromu. Provádíme vyhodnocení rozmístnění kořenů, výměnu substrátu v kořenovém prostoru. Práce v kořenovém prostoru musí být doprovázena zdravotním řezem, protože strom se dostává do stresového režimu a potřebuje tomu upravit i nadzemní část. Pro práci v ochranném pásmu stromu používáme bezvýkopovou technologii "Air Spade" tzv. vzduchového rýče, který zeminu z kořenového prostoru odfoukne. Pro zpětný zásyp kořenového prostoru používáme ve firemním označení Wellness substrát, který se skládá hlavně z minerálních složek a menšího procenta písku, rašeliny a kompostu. 

Reference: Renovace mlatového povrchu před Letenským zámečkem na Letné v Praze 7