Zeleň v okolí nové školky, restaurace a marketu v Sulicích Hlubočince

Akce: Založení zahrady a zeleně u nové školky, restaurace a marketu v Sulicích - Hlubočince
Zákazník: 2 S-Stav
Projekt: ing. Kristýna Šebková
Termín: 5.7.- 30.10. 2012
Objem zakázky: 1,2 mil. Kč
Vedení zakázky: František Miller

POPIS ZAKÁZKY:
Cílem je vytvořit zahradu pro užívání dětí předškolnímu věku, především s herními prvky odpovídající věkové kategorii. Přiléhající zahrada u restaurace by měla být propojená brankou, aby byl umožněn vstup a využívání i této části dětmi v době před otevřením restaurace. Tam se mohou objevit herní prvky i pro starší věkové kategorie. Do herních prvků jsou zahrnuty dle požadavku - pískoviště, malá lezecká stěna, dřevěné molo v jižním rohu (sloužící jako pódium), dětský dřevěný domek, houpačky, herní sestava se skluzavkou, dřevěná lavice, trampolína, kladina. Sezónní bazén je navržen jako nafukovací mobilní pouze přes léto. Prostory dopadových zón jsou řešeny podobou štěrkových ploch. Vyrovnání terénu gabiony vytvoří stěnu a její odclonění formou živého plotu z listnatých dřevin (Carpinus - habr). Ostatní plochy jsou řešeny především trávníkem a trvalkovými lemy s kvetoucími druhy, travinami a bylinkami. V ploše je několik stromů a solitérních keřů v trávníku. Koruny dřevin v blízkosti staveb jsou voleny spíše menší a transparentní, kvetoucí. V prostoru obou zahrad je třeba dodržet sortiment nejedovatých rostlin. Rostliny jsou voleny tak, aby zahrady byla zajímavá a barevná po celou dobu vegetace. 

Navržené bludiště je řešeno mlatovou plochou s labyrintem, který tvoří valouny cca 20cm, ohraničené záhony s rostlinami (trvalky nebo nízké keře).
Podél plotu zahradní restaurace je vymezen prostor ZOO koutku doplněný solitérními stromy a keři.

Živý plot

Carpinus betulus – habr obecný /místo Thuja occidentalis, která je jedovatá a není proto vhodná do prostoru zahrady školky/

Počet lidí na realizaci: 3-7 osob

Použitá mechanizace: Gehl 4840, Tatra (Euro III), Avia (Euro I), Iveco (Euro IV)

Významní dodavatelé:
Hutnící stroje - Minoda půjčovna s.r.o.
Autodoprava (částečná subdodávka) - Autodoprava Václav Čelikovský