Stromořadí Vinohradská, Praha 2

Když jsme v září viděli na vývěsce, že Magistrát hlavního města Prahy vypsal výběrové řízení, reagovali jsme tak, že by to byl pro nás „Meisterstück“. Vedení se touto myšlenkou začalo vážně zajímat a oslovilo spřízněnou firmu Gabriel s.r.o. S touto firmou máme velmi vřelé vztahy, jak pracovní, tak osobní. Protože naše vztahy jsou vzájemné, myslím, že nad myšlenkou vytvoření sdružení Gabriel s.r.o. – Imramovský-vegetační úpravy s.r.o. nepřemýšleli déle než 3 hodiny. Po této shodě začali přípravy na výběrové řešení, kde jsme po delším napětí vyhráli. Zde musím konstatovat, že jsme měli my obrovské štěstí a ten druhý velkou smůlu. Nabídku jsme s velkým vypětím všech přípravářů a jednatelů odevzdali 5minut před ukončením soutěžní lhůty. 

Akce: Revitalizace a výsadba nových stromů do stromořadí Vinohradská, Praha 2
Zákazník: Magistrát hlavního města Prahy
Projekt: A 05, ateliér zahradní tvorby – ing. Martina Vlnasová, ing. Aleš Šteiner 
Termín zahájení: 15.10.2007 
Termín dokončení: 31.5.2008, rozvojová péče do 31.5.2013
Objem zakázky: 11.5 mil Kč.
Vedení zakázky: Petr Imramovský, František Miller; za Gabriel s.r.o. Daniel Fryč

POPIS ZAKÁZKY:
Výsadba a dodání 171 ks nových stromů, kácení 58 kusů neperspektivních a přestárlých stromů. Tak to je hlavní náplň této zakázky. Celkem bylo třeba vykopat cca 650m3 stabilizované zeminy a 50m3 krytu chodníků z asfaltu a návoz 600m3 substrátu a drenážní vrstvy zpět. Dodání mříží a ochran kmene. Rozvojová péče po dobu 5-ti let. Celá akce je rozložena na úsek cca 5 kilometrů od ulice Legerova po ulici Jana Želivského. 

Počet lidí na zakázce: 20 - 45 lidí (15.10.07 – 20.12.2007, 1.2.2008-30.5.2008)

Použitá mechanizace:
Avia, Gehl 4840, Tatra 815, Renault Kangoo, Ford Transit, Volkswagen T4, hydraulické čerpadlo s kladivem, řezačka asfaltu, centrála, 15x kontejner na zeminu, Renault Kerax s hydraulickou rukou (Gabriel s.r.o.) 

Významní dodavatelé: 
Stromy: Lorberg Německo
Mříže: MiVal, Pardubice
Doprava – část: Jan Bydžovský – autodoprava
Půjčovna mechanizace: Minoda - půjčovna s.r.o.
Uložení asfaltu a třídění cihelného recyklátu: Firma Svoboda s.r.o.