Stromořadí Estonská, Praha 10

Akce: Obnova stromořadí Estonská, Praha 10 - Vršovice
Architekt: ing. Šimková Radka
Termín: Realizace: 15.10.2009-30.11.2009; Rozvojová péče: do 30.11.2014
Vedení zakázky: František Miller 

POPIS ZAKÁZKY:
Účelem této obnovy je navrácení původního vzhledu, snížení prašnosti a v neposlední řadě zlepšení vztahu zeleně a parkujících automobilů. V rámci této obnovy dojde ke kácení 7 kusů stromů, které jsou deformovány a jsou provozně nebezepečné. Nových stromů bude vysázeno 12kusů druhu Koeuloeteria paniculata, českým názvem Světel latnatý. Světel velmi dobře snáší suchá stanoviště i exhaláty, je velmi vhodný pro stromořadí. Při výměně zeminy v kořenovém prostoru stromů bude opraven žlab, opraveny obruby a vytvořeny nové ostrůvky pro zeleň.

Počet lidí na realizaci: 10 osob

Použitá mechanizace: Takeuchi TB 014