Stromořadí Cukrovarská, Praha 9 - Čakovice

Výsadba stromořadí v ulici Cukrovarská v Čakovicích

Zákazník: Městská část Praha 9 – Čakovice 
Vedení akce: Vasyl Kuchvara 
Objem zakázky: 320 tis. Kč 
Termín: 1.12. – 15.12.2007 

POPIS ZAKÁZKY:
V pondělí dne 3.12.2007 jsme vysadili 19 jeřábů - Sorbus aucuparia ,,Edulis“ v ulici Cukrovarská v Čakovicích v Praha 9. Tento úkol jsme zvládli hravě za pouhý jeden den a to i přesto, že se akce zúčastnilo jen pět osob. V 11:00 přijely stromy z německé školky, které osobně vybrali pracovníci naší firmy, šlo o první spolupráci s touto firmou, a ve 21:00 byl ukotven poslední strom. Při skládání nám pomáhal náš nový čelní nakladač Gehl 4840. 

Použitá mechanizace: Avia A31 T, Gehl 4840