Štětová cesta v Českém Brodě

Akce: Pochozí chodník - štětová cesta v Českém Brodě
Zákazník: Zahradnické služby Kejha-Suk
Termín: červen 2012
Objem zakázky: 160 tis. Kč
Vedení zakázky: Petr Imramovský

POPIS ZAKÁZKY:
Zadláždění štětováním, obrubníky z žulové kostky. 

Počet lidí na realizaci: 2 osoby

Použitá mechanizace: Avia (Euro I), Weber CR2

Zemní práce si zajišťoval zákazník