Renovace mlatového povrchu před Letenským zámečkem na Letné v Praze 7

Akce: Renovace mlatového povrchu před Letenským zámečkem na Letné v Praze 7
Projekt: Studio Olgoj Chorchoj, ing. Jitka Tomsová
Zákazník: NoNet s.r.o., Restaurace Letenský zámeček
Termín: 1.11. - 30.11.2011
Objem zakázky: tajné Kč
Vedení zakázky: Petr Imramovský

POPIS ZAKÁZKY:

Kořenová zóna

Všeobecně o kořenech:
-Ochranné pásmo stromu je 1,5m za okapovou linií stromu. V tomto pásmu práce provádět lze, ale pouze za předpokladu výhradně ručních prací za použití nedestrukčních výkopových prací.
-Nejvíce kořenů se vyskytuje v hloubce od 10cm do 40cm. Kořeny stromu najdeme v menším rozsahu i v hloubce 90cm.
-Strom si poradí s poškozením vlásečnicových kořenů, ale zcela zásadní je poškození, nebo odstranění kotevních kořenů. Místo poškození je potencionální vstupní bránou pro škodlivé organismy.

Řešení při odstraňování stávajícího povrchu:
Stávající povrch byl odstraněn ručně nebo stroji s vlastní váhou do 3tun a vždy tak, aby stroj nepřejížděl kořeny stromů. Dále bylo také třeba zabránit poškozování kořenů při nakládce vybouraného materiálu. Kořeny na povrchu, respektive pod vrstvou betonových dlaždic bylo třeba chránit nejen před jejich mechanickým poškozením, ale ihned je při jejich odkrytí zakrýt geotextilií a tu udržet trvale vlhkou, aby nedošlo k vysychání kořenů.

Kořenová zóna a nový povrch:
Po odstranění povrchů byl částečně vyměněn substrát v kořenové zóně živným substrátem s podílem minerálů, který je míchán podle naší receptury. Starou vrstvu zeminy mezi kořenovým systémem stromu bylo třeba odfoukat, nebo vysát nedestruktivním způsobem, např. vzduchovým rýčem AIR SPADE, což je proud vzduchu vyfukující substrát od 5 do 30cm. Ruční odstraňování krompáčem je sice přesnější, ale poškození kořenu jeho nakopnutím, je potenciální brána pro vstup škůdců. Výměna nového substrátu pod novou skladbou byla provedena ve čtyřech výsečích z osmi, vždy ob jednu výseč. Ve zbylých čtyřech zůstala stávající zemina. Odstraněním stávajícího krytu a jeho záměna za vodopropustný, pozitivně ovlivní vitalitu stromu.
Skladba nového povrchu mlatu má vodopropustný i vzduchopropustný povrch. U skladby s betonovými dlaždicemi bude výměna vzduchu v kořenové zóně probíhat přes spáry. Je-li zajištěna výměna vzduchu v této zóně je možné zakrytí kořenů až do 50%. V tomto případě zdaleka nedosahujeme takového rozsahu.

Mlatová plocha
Mlatový povrch zůstal rovinatý se spádem podle stávajících svahových poměrů. Na povrchu mlatu by neměla stát voda po cca 10hodinách. Skladba nového povrchu mlatu má vodopropustný i vzduchopropustný povrch.

Betonová dlažba
Ke zpevnění povrchu zde byla použita i betonová dlažba. Použili jsme dlažbu v šedé barvě - přírodní a povrch dlažby je neopracovaný. Při výrobě dlažby byla použita technologie hloubkové ochrany - to znamená, že dlažba je déle vzhledově atraktivnější a odolná vůči nečistotě - to samozřejmě nenahrazuje čištění, ale výrazně jej oddaluje. 

Počet lidí na realizaci: 4 osoby

Použitá mechanizace: Kompresor, vzduchový rýč AIR SPADE, 2x Avia (Euro I), válec Bomag

K této naší zakázce se vyjádřil také Adam Gebrian z Lidových novin, jeho recenzi si můžete přečíst zde.